اخبار

نمایشگاه صنعت ساختمان روسیه،28 فوریه الی 3 مارچ 2023، مسکو

نمایشگاه صنعت ساختمان روسیه،28 فوریه الی 3 مارچ 2023، مسکو

چهارشنبه 5 بهمن 1401 - 12:42:25 211 شنبه 18 آذر 1402 - 04:08:10 0
شروع کمپین تبلیغاتی سبزلند در مجله ساختمان

شروع کمپین تبلیغاتی سبزلند در مجله ساختمان

چهارشنبه 21 دی 1401 - 12:07:22 235 شنبه 18 آذر 1402 - 02:31:44 0
اجلاس منظر خاورمیانه، 22-20اکتبر 2022، بیروت، لبنان

اجلاس منظر خاورمیانه، 22-20اکتبر 2022، بیروت، لبنان

چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 10:24:33 365 شنبه 18 آذر 1402 - 03:27:18 0
برگزاری دوره آموزشی تابستانی بام سبز، ژوئن 2022، سوئد

برگزاری دوره آموزشی تابستانی بام سبز، ژوئن 2022، سوئد

پنجشنبه 12 اسفند 1400 - 07:17:02 359 شنبه 18 آذر 1402 - 02:37:08 0
برگزاری اجلاس ایفلای جهانی، آگوست2022، کره جنوبی

برگزاری اجلاس ایفلای جهانی، آگوست2022، کره جنوبی

دوشنبه 11 بهمن 1400 - 15:18:12 418 شنبه 18 آذر 1402 - 03:53:08 0
فراخوان  عضویت در پاویون ملی صنعت منظر ایران

فراخوان عضویت در پاویون ملی صنعت منظر ایران

چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 15:25:53 1351 شنبه 18 آذر 1402 - 03:52:21 0