فراورده های مسبن چوبگران

فراورده های مسبن چوبگران

مجموعه ی چوبگران فعالیت خود را در سال 1305 در زمینه ی چوب و تخته های خام ایرانی شروع کرد. در سال 1350 با گسترش فعالیت، بخش چوب روس و راش نیز در این مجموعه اضافه شد. امروز مجموعه ی چوبگران با حفظ فعالیت های گذشتگان در زمینه ی تولیدات چوبی به موفقیت های چشمگیری رسیده است.
چشم انداز این مجموعه به کارگیری بهترین تکنولوژی روز دنیا در ارایه خدمات و محصولات چوبی و آشنایی هر چه بیشتر و بهتر افراد با صنعت چوب

مسبن به عنوان شرکت تامین کننده چوب اشباع  برای حضور در پایون ملی صنعت منظر ایران برگزیده شده است.

جهت اشنایی بیشتر با این مجموعه به وب سایت شرکت به نشانی https://choobgaran.com/مراجعه فرمایی

جمعه 15 دی 1402 - 23:13:29 151 آخرین بازدید : شنبه 26 خرداد 1403 - 15:10:53 0
*
*