0

کد :

کتاب گام اول در قراردادهای مهندسی

ناشر: فدک ایساتیس/ مؤلف: مهندس محمد خسروانی

موجود
قیمت اولیه : 120,000 تومان
مبلغ نهایی : 120,000 تومان
اضافه به سبد خرید
پر سفارش ترین محصولات این گروه
توضیحات

مقدمه‌ی ویرایش دوم

 استقبال شایسته‌ی علاقه‌مندان از چاپ اول کتاب از یک سو، و راهنمایی و تشویق اساتید و اهل فن از سوی دیگر، عوامل بسیار مؤثری بودند تا علاقه‌ی نگارنده در بازنگری مطالب و تکمیل محتویات آن دو چندان شود.
 به‌دلیل آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با نمونه سؤالات آزمون‌های مرتبط، بخش جدیدی با همین عنوان به کتاب افزوده شد.
 انتشار چاپ دوم کتاب در مدتی بسیار کوتاه، گرچه بسیار امیدوار کننده است اما مسئولیت نگارنده را در مقابل مخاطبان به‌شدت افزایش می‌دهد، نگارنده اما همچنان امیدوار است که از عهده‌ی ‌این مسئولیت سنگین به‌خوبی برآید.
 و اما چاپ سوم کتاب در شرایطی به سرانجام رسید که استقبال متقاضیان و علاقمندان، مؤلف را علاقمند نمود تا مطالب جدیدتری شامل برخی بخشنامه‌های مرتبط و نیز استعلام‌های سازمان مدیریت را به کتاب اضافه نماید. امید آنکه مورد استفاده هرچه بهتر واقع گردد.

 محمد خسروانی


 

مقدمه چاپ اول

با توجه به کمبود منابع در زمینه‌ی قراردادهای مهندسی و مسائل مرتبط، کتاب حاضر به‌گونه‌ای تهیه شده که برای گروه‌های مختلف قابل استفاده باشد.
در اولین بخش از کتاب، خواننده می‌تواند سطح اطلاعات خود را در زمینه‌ی امور قراردادها بسنجد.
بخش دوم کتاب که قسمت عمده‌ای از مطالب کتاب را دربر می‌گیرد به شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) اختصاص داده شده است، که ‌این توجه نباید به عنوان تأیید محتویات ‌این نشریه تلقی شود.
بخش سوم کتاب نیز به مباحث متره و براورد با استناد به فهارس بها اختصاص دارد.
بخش چهارم نیز شامل نمونه سؤالات آزمون‌های مرتبط است.
در بخش پنجم نیز برخی قوانین و مقررات ضروری آمده است.
نکته‌ی قابل توجه ‌اینکه تا حد امکان از اظهار‌نظرهای شخصی پرهیز شده و مطالب درج شده کاملاً مستند به قوانین و بخشنامه‌های موجود هستند.
از آنجا که هر اقدامی می‌تواند با کمبودهایی همراه باشد، مجموعه‌ی حاضر نیز از‌ این قاعده مستثنی نیست.

محمد خسروانی


 فهرست مطالب


بخش اول : اصول اولیه قراردادها 1

سؤالات امور قراردادها 3
پاسخ کلیدی سؤالات امور قراردادها 14
پاسخ تشریحی سؤالات امور قراردادها 16

بخش دوم : شرایط عمومی پیمان 35

آشنایی با بخش دوم 36
موافقتنامه 44
شرایط عمومی پیمان
فصل اول ـ تعاریف و مفاهیم 47
فصل دوم ـ تأییدات و تعهدات پیمانکار 53
فصل سوم ـ تعهدات و اختیارات کارفرما 69
فصل چهارم ـ تضمین، پرداخت، تحویل کار 78
فصل پنجم ـ حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف 89
شرایط خصوصی 105
سؤالات ترتیبی شرایط عمومی پیمان 110
سؤالات فصل اول 111
سؤالات فصل دوم 112
سؤالات فصل سوم 121
سؤالات فصل چهارم 128
سؤالات فصل پنجم 137
پاسخ کلیدی سؤالات ترتیبی شرایط عمومی پیمان 146
پاسخ تشریحی سؤالات ترتیبی شرایط عمومی پیمان 150
سؤالات تکمیلی شرایط عمومی پیمان 169
پاسخ کلیدی سؤالات تکمیلی شرایط عمومی پیمان 183
پاسخ تشریحی سؤالات تکمیلی شرایط عمومی پیمان 185
مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌های مربوطه 194

بخش سوم : متره و برآورد 211

آشنایی با بخش سوم 212
سؤالات متره و برآورد 213
پاسخ کلیدی سؤالات متره و برآورد 225
پاسخ تشریحی سؤالات متره و برآورد 225

بخش چهارم : نمونه سؤالات آزمون‌های مرتبط 231

آشنایی با بخش چهارم 232
برگزیده‌ی سؤالات آزمون‌های معماری 233
برگزیده‌ی سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت 236
برگزیده‌ی سؤالات آزمون‌های کارشناسی رسمی دادگستری 260
پاسخ کلیدی سوالات برگزیده 255

بخش پنجم : برخی از قوانین و مقررات 259

آشنایی با بخش پنجم 260
قانون برنامه و بودجه 261
فصل اول – تعاریف 261
فصل دوم- شورای اقتصاد 263
فصل سوم- سازمان برنامه و بودجه 264
فصل چهارم - تهیه برنامه‌های عمرانی پنجساله 265
فصل پنجم – بودجه، کل کشور 265
فصل ششم - اجرای طرح‌های عمرانی 267
فصل هفتم- منابع مالی 268
فصل هشتم- تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری 270
فصل نهم – نظارت 271
فصل دهم - مقررات مختلف 272
بخشی از آئین نامه استانداردهای اجرائی طرح‌های عمرانی 278
لایحه قانونی راجع به منع مداخله 279

منابع و مراجع 282