شرکت منظر سازان آتیس مقدم سبز عزیزان  رادرشانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل وگیاه تجهیزات منظر شهری و صنایع وابسته گرامی میدارد 15 الـی 21 اردیـبهشت97،تهران،بوسـتان گـفتگو

شرکت منظر سازان آتیس مقدم سبز عزیزان رادرشانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل وگیاه تجهیزات منظر شهری و صنایع وابسته گرامی میدارد 15 الـی 21 اردیـبهشت97،تهران،بوسـتان گـفتگو

 مکان برگزاری: تهران، بزرگراه شهید حکیم، خروجی شهید چمران جنوب،  بوستان گفتگو

زمان برگزاری: 15 الی 21 اردیبهشت ماه1397

شرکت منظر سازان آتیس مقدم سبز عزیزان  رادرشانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل وگیاه تجهیزات منظر شهری و صنایع وابسته گرامی میدارد 15 الـی 21 اردیـبهشت97،تهران،بوسـتان گـفتگو
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 - 13:53:04 712 آخرین بازدید : سه شنبه 31 فروردین 1400 - 09:25:46 0
*
*