0

کد :

پیت ماس 214 لیتری، NAN آلمان

دارای ترکیبات هیومیکی و عنصر مس و کلسیم، آهن و روی، دارای توزیع یکسان و یکنواخت عناصر ماکرو و میکرو با استغاده از تکنیک Prolifix، قابل استفاده برای تولید نشا، قارج و گیاهان زینتی

موجود
قیمت اولیه : 350,000 تومان
مبلغ نهایی : 350,000 تومان
اضافه به سبد خرید